Obchodní podmínky

Na této stránce naleznete obchodní podmínky a směrnice GDPR

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro nákup v internetovém obchodě

Jindřiška Augustinová AWF STORE

podnikající fyzické osoby Jindřiška Augustinová, IČO: 64566731, DIČ:7559221681 se sídlem náměstí Dr. Václava Holého 1052/12, Praha 8 18000 pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu a kamenného obchodu. Adresa internetového obchodu: www.awf.cz  www.e-shop.awf.cz  www.omega-skinz.cz www.czechwrap.cz

 

Důležité z VOP:

 • Způsob platby a možnost doručení si můžete vybrat během objednávkového procesu.
 • Pokud u zboží uvádíme, že je skladem, nebo na objednávku, pak se zavazujeme zboží dodat do doby uvedené v košíku, více informací najdete v bodě 9.
 • Zákazník spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 30 dnů.
 • Bližší informace o reklamacích a vrácení zboží najdete v našem reklamačním řádu.
 • Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velice důležitá. Informace, jak s údaji nakládáme, najdete v zásadách ochrany osobních údajů.
 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE
 1. Provozovatel e-shopu:
  Jindřiška Augustinová AWF
  adresa e-shopu a kamenná prodejna: náměstí Dr. Václava Holého 1052/12 18000 (dále jen „adresa sídla“)
  IČO: 65016416
  DIČ: CZ7559221681
  Telefon: +420 284810227, +420 739566379
  E-mail: awf@awf.cz
 2. Reklamace a vrácení zboží:
  Jindřiška Augustinová AWF
  adresa e-shopu a kamenná prodejna: náměstí Dr. Václava Holého 1052/12 18000 (dále jen „adresa sídla“)
  IČO: 65016416
  DIČ: CZ7559221681
  Telefon: +420 284810227, +420 739566379
  E-mail: awf@awf.cz
 1. PRÁVNÍ ŘÁD A DEFINICE
 2. Jakým právem se řídí náš vztah? Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) prodávajícího upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi námi a spotřebiteli nebo podnikateli (dále jen „zákazník“ nebo „vy“) prostřednictvím našeho internetového obchodu na adrese: awf.cz, www.e-shop-awf.cz , www.omega-skinz.cz
 3. E-shop. Internetový obchod je námi provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese awf.cz, www.e-shop.awf.cz , www.omega-skinz.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 4. Co si u nás můžete zakoupit? Na našem webu si můžete koupit:
  • námi nabízené zboží, nářadí a pomůcky pro instalace reklamních polepů, čistící kapaliny, okenní a bezpečnostní fólie, ochranné PPF fólie, vinylové fólie (dle typu, druhu a určení). Poskytujeme poradenství a školení v oblasti aplikace a údržby fólií.
 5. Školení a proškolení správné instalace fólií v nabízeném rozsahu. Jedná se o jednodenní školení, které obsahuje teoretickou část a praktickou, ve které si zákazník trénuje dovednosti a naším instruktorem je veden, aby co nejlépe dosáhl správné instalace. Doba školení je vžky od 9:00 do 16:00h. Na konci školení bude vystaven certifikát o proškolení. Uvedená cena v eshopu je vždy za 1 osobu a je konečná. 
 6. Objednání a storno školení. Objednat školení lze pro jednoho účastníka. Pokud bude školení zrušeno, ze strany objednavatele, nehradí se žádné poplatky a náhrady. Pokud byla úhrada předem, bude postupováno dle OP a částka vrácena. Zrušení ze strany dodavatele, bude oznámeno předen a nabídnut náhradní termím. Pokud nebude zákazníkem akceptován, bude částka vrácena dle OP a to na účet, případně v hotovosti na naší adrese.
 1. Kdo je považován za spotřebitele. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání s námi uzavře kupní smlouvu, nebo s námi jinak právně jedná (dále jen „spotřebitel“).
 2. Kdo je považován za podnikatele? Za podnikatele je považována každá fyzická osoba nebo právnická osoba, která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost na základě živnostenského oprávnění nebo jiným způsobem výdělečnou činnost s úmyslem věnovat se této činnosti soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „podnikatelská činnost“). Tato osoba v rámci své podnikatelské činnosti s námi uzavře kupní smlouvu nebo s námi jinak právně jedná (dále jen „podnikatel“). Řídíme se zásadou, že pro zákazníka, který v objednávce uvede své IČO, DIČ, platí ustanovení těchto VOP vztahující se na podnikatele.
 3. Seznámení se a odsouhlasení VOP. Odesláním objednávky (tlačítko „OBJEDNAT A ZAPLATIT”, nebo v případě dobírky „OBJEDNAT A ZAPLATIT PŘI PŘEVZETÍ”) potvrzujete, že jste se seznámili s VOP, včetně sdělení vůči spotřebitelům před uzavřením kupní smlouvy podle těchto VOP a výslovně s nimi souhlasíte v jejich znění platném a účinném v okamžiku tohoto potvrzení.
 4. SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

 

 1. Oprávnění prodávajícího a kontrolní orgány. K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. To, že se poctivě staráme o vaše osobní údaje kontroluje Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Ilustrační charakter. Fotografie, které na naší webové stránce vidíte, mají pouze ilustrační charakter (u některého druhu zboží se může vyskytnout odchylka barevnosti fotografie).
 3. Zboží, cena, náklady. Námi nabízené zboží na webové stránce internetového obchodu a popis jejich hlavních vlastností je k dispozici u příslušného obsahu. Ceny zboží uvádíme včetně DPH a zákonem stanovených poplatků. Neúčtujeme si žádné dodatečné náklady na telekomunikační prostředky (např. pokud nám budete volat na naše telefonní číslo, zaplatíte pouze Vaši běžnou sazbu telefonického hovoru).
 4. Jak chráníme náš digitální obsah? Nabízený digitální obsah není možné nahrávat, kopírovat či jakkoliv jinak šířit. Všechny texty, obrázky, grafika a další části obsahu podléhají autorskému právu. Kopírování nebo sdílení jakékoliv části digitálního obsahu je zakázáno. Žádná reprodukce jakékoliv části digitálního obsahu nesmí být prodávána nebo distribuována, ani nesmí být upravována nebo zahrnuta do jakékoliv díla, zejména jiné práce, publikace nebo internetové stránky.
 5. Možnosti platby a doprava. Platební metody a možnosti dopravy, které nabízíme, najdete podrobněji popsány v průběhu samotné objednávky. Dále tyto informace můžete najít i v sekci Doprava zboží na našich webových stránkách.
 6. Závaznost objednávky. Odesláním objednávky stisknutím tlačítka „OBJEDNAT A ZAPLATIT, nebo v případě dobírky OBJEDNAT A ZAPLATIT PŘI PŘEVZETÍ“ vytváříte závaznou objednávku, která Vás zavazuje k platbě. Před odesláním objednávky si ji můžete zkontrolovat a opravit nebo změnit, jak podrobněji popisujeme v části 6 těchto VOP.
 7. Práva zákazníka z vadného plnění. Práva z vadného plnění, případně ze záruky, a podmínky jejich uplatnění jsou popsány v části 11 těchto VOP. Nebo se můžete podívat do našeho reklamačním řádu, kde najdete bližší informace.
 1. SDĚLENÍ SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

 

 1. Právo na odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů (pokud není uvedeno jinak) ve lhůtě 30 dnů, která začíná běžet nejpozději:
  1. u kupní smlouvy ode dne převzetí zboží; nebo
  2. u kupní smlouvy s dodáním ve více kusech/částech, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
  3. u kupní smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

s tím, že spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy i před časovým okamžikem specifikovaným v čl. 4.1.1 až 4.1.3 tak, že nám sdělí svůj záměr od kupní smlouvy odstoupit, a to jakýmkoliv jednoznačným prohlášením, například vyplněním a odesláním formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy (ideálně společně s vráceným zbožím) nebo sdělením na náš e-mail awf@awf.cz.

 1. Kdy není možné od kupní smlouvy odstoupit. Spotřebitel není zejména oprávněn odstoupit od následujících smluv:
  1. o dodávce zboží, které bylo upraveno a/nebo vytvořeno na přání zákazníka nebo pro jeho osobu;
  2. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančních trhů nezávislých na naší vůli, ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy;
  3. o dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nevratně smícháno s jiným zbožím;
  4. dopravného, na konkrétní termín nebo během konkrétní doby;
  5. o poskytování služeb, které jsme úplně splnili s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy,
  6. o poskytování digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy a my jsme Vám před uzavřením kupní smlouvy sdělili, že v takovém případě nemáte právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Povinnost spotřebitele při odstoupení od kupní smlouvy. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen nám zaslat zpět zboží nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení od kupní smlouvy. Zboží nám zašlete zpět nebo vráťte kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které jste ho převzali.
 3. Snížení hodnoty zboží. V případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídáte za snížení hodnoty zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, například (formátování fólií), než který je nutný k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pokud nám zboží vrátíte poškozené či nekompletní, započteme náš nárok na náhradu škody vůči kupní ceně, kterou požadujete vrátit. Budeme vždy hodnotit konkrétní případ, abychom zjistili míru poškození, znehodnocení zboží a určili jemu odpovídající sníženou hodnotu. O těchto krocích Vás budeme informovat e-mailem nebo telefonicky.
 4. Adresa pro vrácení zboží. Zasílejte zboží zpět na výše uvedenou adresu obchodu. Náklady na vrácení zboží při odstoupení od kupní smlouvy hradí zákazník.
 5. Vrácení kupní ceny. V případě odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení jsme povinni Vám vrátit veškeré peníze, a to stejnou platební metodou, jako při přijetí peněz, nebo na vámi zvolený bankovní účet, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Vezměte na vědomí, že jsme oprávněni Vám peníze vrátit až ve chvíli, kdy od Vás obdržíme zpět vrácené zboží.
 6. Stížnosti. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím e-mailu awf@awf.cz
 7. Mimosoudní řešení sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a zákazníkem z kupní smlouvy.
 8. Evropské spotřebitelské centrum ČR. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 9. Nepravdivé nebo neúplné recenze. Vyhrazujeme si právo nezveřejňovat recenze zákazníků, které jsou nepravdivé, obsahují nevhodné výrazy nebo nesouvisejí se zakoupeným zbožím.
 10. Zpracování recenzí. Recenze je možné vkládat přímo na našich webových stránkách nebo prostřednictvím webových stránek GOOGLE, Seznam, Heureka a další… Informace o tom, jak jsou tyto recenze zpracovány mimo stránky awf.cz, omega-skinz.cz, najdete na webových stránkách příslušného zprostředkovatele.
 11. Poučení v souvislosti s digitálním obsahem. Upozorňujeme spotřebitele, že poskytujeme aktualizace zakoupeného digitálního obsahu v zákonném rozsahu.
 12. Újma způsobená nesprávnou či neúplnou informací. Zříkáme se jakékoli odpovědnosti za újmu způsobenou nesprávnou či neúplnou informací nebo radou, a to zejména v případech, kdy dosažení určitého výsledku závisí na činnosti adresáta rady či jiných osob, případně na neovlivnitelných skutečnostech nebo na náhodě. Zříkáme se odpovědnosti za jakékoli následné škody vyplývající přímo nebo nepřímo z jakéhokoli použití videoobsahu, nebo zboží, které je poskytováno na dosažení výsledku práce.
 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET A CO VŠE JE POTŘEBA PRO PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY

Registrace a účty

 1. Na základě registrace pomocí jména, příjmení, telefonu a emailu, zvoleného bezpečného hesla a fakturační adresy, provedené na webové stránce obchodu, můžete přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Poté můžete doplnit další údaje do svého uživatelského účtu. Potvrdíte, že jste se seznámili a souhlasíte s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů. Poté můžete doplnit další údaje do svého uživatelského účtu.
 2. Funkce uživatelského účtu. Ze svého uživatelského rozhraní („Můj účet”) můžete objednávat zboží, hodnotit zakoupené produkty, měnit zadané údaje atd. (dále jen „uživatelský účet“).
 3. Uvádějte pravdivé a správné údaje. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží a webináře a/nebo jiného digitálního obsahu uvádějte všechny údaje správně a pravdivě a při jakékoliv jejich změně je aktualizujte. Vyhneme se tak vzájemným problémům, protože Vámi uvedené údaje považujeme vždy za správné.
 4. Zablokování uživatelského účtu. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a silným heslem. Tyto informace nikomu nesdělujte a neposkytujte svůj účet třetím osobám. Uživatelský účet můžeme zablokovat po pěti (5) neúspěšných pokusech o přihlášení. Činíme tak z bezpečnostního hlediska, aby nedošlo zejména ke zneužití Vašeho uživatelského účtu. Pokud bude Váš uživatelský účet zablokován, prosím kontaktujte nás na na e-mailu awf@awf.cz
 5. Možnost zrušit uživatelský účet při jeho neužívání. Můžeme zrušit Váš uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužíváte, nebo v případě, kdy porušíte své povinnosti z kupní smlouvy.
 6. Dostupnost uživatelského účtu. Vezměte prosím na vědomí, že váš uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu stránek.
 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY PROSTŘEDNICTVÍM E-SHOPU

Jak objednat zboží

 1. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Můžeme však uzavřít kupní smlouvu i za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Náklady na balné a dopravné. Na webových stránkách, v průběhu objednávky, uvádíme také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Umožňujeme nejen doručení zboží na vámi uvedenou adresu v rámci České republiky, ale také vyzvednutí zboží v našem kamenném obchodě. Výše těchto nákladů záleží zejména na zvoleném způsobu dodání.
 3. Proces objednávky. Pro objednání zboží, vyplníte objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Vložíte zboží, „do košíku“, zvolíte způsob úhrady kupní ceny zboží, uvedete fakturační adresu a jiné nezbytné kontaktní údaje. U zboží, které je označeno jako “skladem“,“na objednávku dodání 3-5 dnů“, „na objednávku“ a objednávku zavazující k platbě potvrdíte (dále jen „objednávka„). Odesláním objednávky potvrzujete, že jste odsouhlasil tyto všeobecné obchodní podmínky a četli naše zásady zpracování osobních údajů.
 4. Proces odeslání objednávky. Před dokončením objednávky můžete zkontrolovat a měnit údaje, které jste uvedli. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko „KOUPIT NYNÍ”, a proces objednávky je tím ukončen. Údaje uvedené v objednávce považujeme za správné. Pokud bude při zpracování objednávky zjištěno, že jste použili zjevně nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme objednávku odmítnout, o čemž budete vyrozuměni e-mailem. Můžete být odpovědni za škodu, kterou tímto záměrně způsobíte.
 5. Vlastnosti zboží. Před dokončením objednávky máte povinnost se seznámit s vlastnostmi, druhem a doporučeným způsobem užívání zboží. Objednáním potvrzujete, že jste se s těmito informacemi seznámili a že jim rozumíte.
 6. Dodatečné potvrzení objednávky. Jsme oprávněni Vás v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, požádat o dodatečné potvrzení objednávky (například e-mailem nebo telefonicky) a dále také o upřesnění správnosti výběru množství zboží, případného skladového množství.
 7. Okamžik uzavření kupní smlouvy a potvrzení objednávky. Zákazník, který dokončí objednávku, od nás obdrží automatické potvrzení a shrnutí objednávky na e-mail, který máte uvedený v uživatelském účtu, v objednávce či v jiném našem formuláři (dále jen „e-mail zákazníka“ nebo „Váš e-mail”). K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem stisknutí tlačítka „KOUPIT NYNÍ“ O tom vás informujeme právě potvrzením o přijetí objednávky.
 8. Telefonická objednávka. Zboží si můžete objednat také telefonicky. Pokud takto dokončíte objednávku, obdržíte od nás potvrzení o vytvoření objednávky včetně celkové ceny za zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží zvolené zákazníkem na Váš e-mail, který jste uvedli v telefonickém hovoru, spolu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, reklamačním řádem, zásadami zpracování osobních údajů a formulářem pro odstoupení od kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem doručením potvrzení o přijetí objednávky na Váš e-mail uvedený v objednávce.
 9. Povinnosti prodávajícího a kupujícího. Uzavřením kupní smlouvy se zavazujeme předat Vám zakoupené zboží a umožnit Vám nabytí vlastnického práva ke zboží a vy se zavazujete zboží převzít a uhradit nám cenu zboží. Nepřevzetí zboží či nevyzvednutí, není považováno za odstoupení od KUPNÍ SMLOUVY. V takovém případě je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu zákazníkovy náklady vynaložené na přepravu a doručení zásilky.
 10. Kopie VOP a formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy. Kopii uzavřené kupní smlouvy ve znění platných VOP obdržíte na Váš e-mail. Zákazník spotřebitel rovněž obdrží formulář pro odstoupení kupní smlouvy v zákonné lhůtě.
 11. Komunikační prostředky na dálku. Souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradíte sami, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 1. CENA ZBOŽÍ A ZPŮSOBY PLATBY

Možnosti plateb.

V. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

3. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

a) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do (uvedení na faktuře, zálohové faktuře).

b) Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu [shoptet PAY], přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: [https://www.shoptetpay.com/cs/vseobecne-obchodni-podminky-shoptet-pay/]

c) Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

d) Hotově při osobním odběru, nebo kartou. Hotově, nebo platební kartou lze hradit Zboží v případě převzetí v Naší provozovně. V případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

4. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též fyzicky přiložena ke Zboží a dostupná v Uživatelském úču.

5. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

 Ceny a náklady za zboží a dopravu

 1. Všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách (Kč) a jsou uvedeny včetně DPH.
 2. Způsob platby. Cenu zboží, případné náklady spojené s dodáním zboží a způsoby platby najdete vždy u daného zboží a dále v sekci Doprava zboží zde: přeprava s dobírkou 210,- Kč, přeprava s úhradou předem 180,- Kč, vyzvednutí v kamenné prodejně AWF STORE se dopravné neúčtuje. Konkrétní způsob platby a dodání zboží si můžete zvolit v průběhu objednávky.
 3. Záloha na cenu zboží. Můžeme po Vás požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu za objednané zboží. Vždy o tom informujeme zákazníka telefonicky.
 4. Cena za dodání zboží. Společně s kupní cenou jste povinni nám zaplatit také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, jakož i příplatek za zvolený způsob platby. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Před závazným dokončením objednávky budete informováni o konečné ceně obsahující náklady balného a dopravného.
 5. Slevy z ceny zboží. Případné slevy nelze vzájemně kombinovat.
 6. Nereálná cena zboží. V případě zobrazení nereálné ceny v hodnotě 0 Kč (slovy nula korun českých) nebo zobrazení vysoce netržní ceny, kdy za netržní cenu je považována taková cena, která je pod naší nákupní cenou, si vyhrazujeme právo tuto položku odstranit z objednávky. O tom budete informováni na váš e-mail.
 7. Forma faktury. Sjednáváme si, že faktury budou zaslány elektronicky, a to na e-mail.
 8. Dárkové poukazy. V případě, že nabídneme možnost zakoupení dárkových poukazů v několika předurčených hodnotách. Každý poukaz má svůj jedinečný kód a bude zaslán po uhrazení kupní ceny na váš e-mail. Je možné využít vždy jen celou výši poukazu, nikoliv jej využít po částech. Poukaz má platnost 6 měsíců od jeho zakoupení. Pro uplatnění dárkového poukazu na webových stránkách je nutné vyplnit pole v sekci “košík”, kde uvedete jedinečný kód dárkového poukazu. Hodnota dárkového poukazu je odečtena z celkové ceny vašeho nákupu v košíku. Prosím vezměte na vědomí, že kód poukazu Vám bude zaslán v elektronické formě. Dbejte zvýšené opatrnosti s jeho dalším nakládáním. Falšování či pozměnění poukazu není dovoleno. Jeho falšování může být také trestným činem. Není možné odstoupit od kupní smlouvy v případě, že byl již dárkový poukaz využít.
 1. DODÁNÍ ZBOŽÍ, MÍSTO PLNĚNÍ A SITUACE, KDY MŮŽE VZNIKNOUT ŠKODA

Doprava zboží

 1. Dodací doba zboží. Je-li u zboží uvedeno, že je skladem, pak se zavazujeme zboží dodat do doby uvedené v košíku a podle dodacích lhůt jednotlivých spolupracujících dopravců. Někdy se nám může stát, že zboží označené “skladem” se vyprodá v krátkém časovém okamžiku. Pokud by nastala situace, že bude zboží vyčerpáno a nebudeme schopni dodat Vámi objednané zboží ve stanovené době, pak Vás budeme kontaktovat, a domluvíme s Vámi výměnu za jiný druh zboží, popř. storno daného zboží. Přesto uvedenou dobu dodání se snažíme připravit a doručit objednávku k zákazníkovi vždy co nejdříve. Zboží zpravidla expedujeme do 24 hodin od přijetí objednávky s dvoudenní dodací dobou. Zavazujeme se zboží doručit do 14 dní.
 2. Převzetí zboží. Při přepravě zboží zákazníkovi spotřebiteli je námi zboží předáno v okamžiku, kdy dopravce předá zboží zákazníkovi na místě předání (zpravidla první dveře/vrata/brána v místě dodání určené zákazníkem). Právě okamžikem převzetí zboží zákazníkem přechází na zákazníka nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží. Pokud měl zákazník zboží od dopravce převzít, přechází nebezpečí nahodilého zničení a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží na zákazníka v okamžiku, kdy mu bylo umožněno se zbožím disponovat, ne však dříve než v udanou dobu doručení. V případě osobního vyzvednutí si zboží zákazníkem se považuje zboží za dodané okamžikem převzetí zákazníkem či jinou osobou zákazníkem určenou.
 3. Způsob dopravy, osobní převzetí zboží. Zákazník má na výběr zvolit si dopravu zboží na libovolnou adresu prostřednictvím našeho smluvního dopravce za přepravní cenu, která je uvedena v průběhu objednávky nebo si zboží může vyzvednout osobně na výdejním místě – vždy po oznámení sms zprávou, telefonicky, mailem, že je zboží připraveno.
 4. Náklady na zvláštní způsob přepravy. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě Vašeho zvláštního požadavku, nesete riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 5. Opakované doručení a náklady s tím spojené. V případě, že je z důvodů na Vaší straně nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo určeno v objednávce, jste povinni uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 6. Škoda, která může vzniknout prodávajícímu nepřevzetím zboží. Nepřevezme-li zákazník spotřebitel zboží při jeho dodání dopravcem, zboží je následně vráceno Prodávajícímu a současně zákazník spotřebitel od kupní smlouvy neodstoupí ve lhůtě 30 dnů od marného doručení zboží, je prodávající oprávněn požadovat po zákazníkovi náklady účtované dopravcem na dodání zboží zpět prodávajícímu. Tento náklad představuje pro prodávajícího škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých) a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 7. Nepřevzetí zboží ve vztahu k podnikateli. Nepřevezme-li zákazník podnikatel zboží při jeho dodání přepravcem, zboží je následně vráceno nám jako prodávajícímu, jsme oprávněni požadovat po zákazníkovi podnikateli náklady účtované přepravcem na dodání zboží zpět na naši adresu. Tento náklad představuje pro prodávajícího škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka podnikatele ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých) a dále je oprávněna od kupní smlouvy odstoupit.
 8. Možnost započtení nároků. Nárok na úhradu nákladů za uskladnění zboží a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností zákazníka podle této části VOP jsme oprávněni v souladu s § 2913 občanského zákoníku jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.
 9. Povinnost zákazníka při převzetí zboží. Při převzetí zboží jste povinni ho zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda jste obdrželi správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co podle návodu obsahovat má). V případě viditelného poškození zásilky dopravcem je zákazník povinen takovou zásilku nepřevzít od dopravce vůbec. Neneseme odpovědnost za škody způsobené dopravcem, případně pozdním doručením zboží, ať bylo zpoždění způsobeno z jakéhokoli důvodu.
 10. Práva z vad. Práva zákazníků v případě uplatnění práva z vad se řídí podle našeho reklamačního řádu a podle příslušných právních předpisů českého práva, zejména občanského zákoníku.
 1. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

Kdy je zboží Vaše

 1. Úplné zaplacení kupní ceny. Vyhrazujeme si u zákazníků výhradu vlastnictví ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny podle příslušné kupní smlouvy.
 2. Výhrada vůči zákazníkům podnikatelům. Pro zákazníky podnikatele si vyhrazujeme vlastnictví ke zboží, dokud nejsou uhrazeny veškeré pohledávky, které vůči Vám máme. Zákazník je povinen nakládat se zbožím s výhradou vlastnictví s řádnou péčí a pojistit je na své náklady dostatečně, pro případ poškození na hodnotu nového zboží.
 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Tato část se týká našich zákazníků – spotřebitelů a postupu, jakým je možné odstoupit od smlouvy.

 1. Právo spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy. Právo zákazníka spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy se řídí podle ustanovení uvedených v části 4 těchto VOP.
 2. Právo na odstoupení od kupní smlouvy přísluší pouze spotřebitelům. Zákazníci podnikatelé mají právo na odstoupení od kupní smlouvy, které jim umožňují příslušné právní předpisy. Zákazník podnikatel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 30 dnů, toto právo přísluší pouze spotřebiteli. Za předpokladu, že nám zákazník podnikatel vrátí zboží a nejedná-li se o uplatnění práva z vad podle občanského zákoníku, jsme oprávněni účtovat náklady na skladování tohoto zboží podle bodu 9.7 a 9.8 těchto VOP a zároveň vyzveme zákazníka podnikatele ke zpětnému odběru tohoto zboží.
 3. Pokud zákazník neuhradí kupní cenu. Jsme oprávněni odstoupit od kupní smlouvy zejména v případě, kdy neuhradíte kupní cenu řádně a včas nebo jste odmítli převzít zboží.
 4. Postup při vyprodání zásob. Jsme oprávněni odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob zboží, nebo z důvodu nedostupnosti objednaného zboží.
 5. Kurz školení. Pokud uhradíte předem kurz školení instalace fólií a neproběhne z nějakého důvodu, celkovou částku vrátíme objednavateli a to na předem domluvený a písemně potvrzený bankovní účet, popřípadě v hotovosti v našem obchodě AWF STORE.
 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Pokud se stane omyl

 1. Vycházíme z občanského zákoníku. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Reklamační řád. Další práva a povinnosti stran související s naší odpovědností za vady zboží, je upraveno v našem reklamačním řádu.
 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Pravidla pro nakládání s osobními údaji a pravidla pro zasílání obchodních sdělení jsou upravena v našich zásadách zpracování osobních údajů.

 1. Používáme tzv. soubory cookies, které mohou být ukládány na koncovém zařízení (buď na základě souhlasu, nebo k ochraně našich oprávněných zájmů). Preference si můžete nastavit přímo na našich webových stránkách, kde najdete i informace o používání souborů cookies.
 1. VYŠŠÍ MOC

Pokud nám naše povinnosti překazí nepředvídatelné události?

 1. Co je vyšší moc. Za vyšší moc se pro potřeby těchto VOP považuje jakákoli překážka, která nastala nezávisle na vůli AWF STORE Jindřiška Augustinová a brání ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by AWF STORE Jindřiška Augustinová tuto překážku nebo její následky odvrátil, překonal nebo předvídal. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.
 1. ZÁVĚREČNÁ ČÁST, VČETNĚ ROZHODNÉHO PRÁVA A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI
 1. Závazek respektovat práva spotřebitelů. Pokud by bylo ustanovení těchto VOP v rozporu se zákonnými předpisy na ochranu spotřebitele, má přednost zákon a zavazujeme se jej takto dodržovat.
 2. Neplatné nebo neúčinné ustanovení VOP. Pokud je některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, tak namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Mezinárodní prvek. V případě existence mezinárodního prvku si sjednáváme, že se náš právní vztah bude řídit právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Touto volbou práva v souladu s čl. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, ze dne 17. června 2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (dále jen „Řím I”) však nesmí být uživatel spotřebitel touto volbou zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu země jeho obvyklého bydliště podle čl. 6 odst 2 Řím I.
 4. Vyloučení Vídeňské úmluvy. Smluvní strany si sjednávají, že výslovně vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, nebo také Vídeňská úmluva), a to v souladu s čl. 6 této úmluvy.
 5. Spory a příslušnost. Smluvní strany si dále sjednávají, že k řešení případných sporů z kupní smlouvy, kde je přítomen mezinárodní prvek, budou vždy místně příslušné soudy ČR, místně určené podle našeho sídla. Tím nejsou dotčena práva spotřebitelů podle zvláštních právních předpisů. Smluvním jazykem je český jazyk.
 6. Archivování kupní smlouvy. Kupní smlouva ve znění VOP je námi archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.
 7. Pokud si sjednáme odlišné podmínky uzavření kupní smlouvy. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
 8. Nezbytnost přijetí VOP pro uzavření kupní smlouvy. Přijetí těchto VOP je dobrovolné, bez jejich přijetí však bohužel nelze vytvořit zákaznický účet, ani vytvořit objednávku.
 9. Platnost VOP. Tyto VOP jsou platné od 1.1.2023 a ruší platnost předchozích obchodních podmínek.